Natuurlijk geborgen omgeving
Kindergeneeskunde LUMC

Voor de nieuwe kinderverpleegafdelingen van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) is een helende omgeving gerealiseerd voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Die de zorgprocessen faciliteert en bijdraagt aan een prettig verblijf en voorspoedig herstel van de jonge patiënt. Vanuit de gedachte van helende omgevingen is elke kamer individueel ingericht, waarin de thuissituatie van de patiënt als uitgangspunt genomen is. Alle patiëntenkamers op de kinderverpleegafdeling zijn gesitueerd rondom het centrale hart van de afdeling. In deze kern bevinden zich de ondersteunende zorgfuncties. Van hieruit heeft het verplegend personeel goed overzicht op de patiënten en ontstaan korte en efficiënte zorglijnen. Alle kamers zijn zichtbaar en bovendien snel te bereiken. Tevens is er vanuit het ganggebied steeds direct zicht naar buiten, wat de oriëntatie op de afdeling vergroot.

 

De Kinderafdeling is verdeeld over twee vloervelden, met als verbindend element de ondersteunende functies. Beide vloeren hebben hun eigen thema; Bos en Strand.