Profiel

Kernwaarden

Vakmanschap

Kwaliteit ontstaat door aandacht en bekwaamheid. Kwaliteit wordt gewaarborgd door onze kennis en kunde te combineren met verbeeldingskracht. Dit is onder andere terug te zien in onze maquettes en virtual reality-modellen.  De genomen keuzes integreren wij interdisciplinair tot één geheel, het zogenaamde Building Information Model (BIM). Onze kennis van – en gevoel voor – materialen en detaillering geven de garantie voor hoogwaardige eindproducten.

Sensitieve regie

Een ontwerp is enkel geslaagd als het omarmd wordt door de eindgebruikers. Daarom vragen we ze actief mee te denken in het proces. Samen definiëren we de eisen en wensen. Met onze expertise smeden wij die tot voorstellen, die we uitvoerig bediscussiëren om tot de kern van de opgave te komen. Als regisseur begeleiden wij het gehele proces, van initiatie tot realisatie. Door de LEAN-methode toe te passen strijken wij oneffenheden vroegtijdig glad.

Vindingrijkheid

Wij vinden altijd oplossingen om hiermee het maximale uit een opgave te halen. Door ogenschijnlijke tegenstrijdigheden te verenigen binnen een ontwerp, creëren we meerwaarde. Oplossingen vinden wij óók buiten de gangbare kaders. Onze ontwerpen zijn hierdoor vernieuwend, prikkelend en doeltreffend.

Ons team

Olivier Architecten Marin Olivier

Marin Olivier

Architect

Olivier Architecten Jaco Van Oord

Jaco van Oord

Bouwkundig manager

Olivier Architecten Carlijn Borghans

Carlijn Borghans

Interieur ontwerper

340x340wit

Olivier Architecten Rinus Verschoor

Rinus Verschoor

Bouwkundig projectcoördinator

Olivier Architecten Rene Olivier

René Olivier

Senior architect

Olivier Architecten Willeen Olivier

Willeen Olivier

Finance

340x340wit
Olivier Architecten Nova Rahftun Nisa

Nova Rahfatun Nisa

Bouwkundige

Olivier Architecten Fredrik Breda

Fredrik Breda

Architect

Olivier Architecten Regner Olivier

Regner Olivier

Business controler

340x340wit
Olivier Architecten Janinja Olivier

Janinja Olivier

Marketing & Communicatie

Olivier Architecten Wim Paans

Wim Paans

Bouwkundige

340x340wit

Oorsprong

Olivier Architecten is opgericht in 2002 door René Olivier. Sindsdien heeft het bureau zich constant doorontwikkeld en blijft dit doen. In 2006 is architectenbureau Jan Spek opgenomen in het bureau.

Met zicht op de Merwede en het begin van de Biesbosch, zijn vanuit het kantoor in Werkendam inmiddels meer dan 300 projecten ontworpen. Gespecialiseerd in hoogwaardige zorgprojecten, maar ook actief andere sectoren als werken, publieke gebouwen, wonen en infra. Wij hebben brede kennis die breed ingezet wordt.

Virtual reality

Olivier Architecten stelt zichzelf het doel de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Dit geldt zowel voor de ontwerpen, als ook voor het bouwproces dat daaraan verbonden is.

Als architectenbureau zijn wij daarom constant op zoek naar efficiëntie en optimalisatie van processen. De toepassing van nieuwe technologieën, afkomstig uit zowel binnen de bouwwereld, als daarbuiten, zijn hier onderdeel van. De ervaring is dat de mate waarin technologische middelen worden toegepast toeneemt en een steeds complexere rol krijgen.

De innovaties die wij van meerwaarde achten voor onze branche maken wij ons eigen en implementeren deze in het bouwproces. Dit is een doorlopend proces met als doel een verhoging van de kwaliteit en klantgerichtheid. Daarnaast zetten wij technologie in om de klant optimaal te informeren tijdens het ontwerptraject, om verrassingen achteraf of laat in het proces te voorkomen.

Vr Schema

Olivier Architecten werkt al ruim een decennium met 3D tekensoftware en wij werken al onze projecten in 3D uit. De ontwikkeling van BIM in de laatste jaren sluit hier naadloos op aan. Waar BIM zich met name richt op het beheer van informatie en op de digitale samenwerking tussen projectpartners in een 3D omgeving zien wij Virtual Reality (VR) als een belangrijke technologische aanvulling op visueel vlak. Door al vroeg met Virtual Reality bezig te zijn geweest hebben wij inmiddels ruim 2 jaar ervaring met het toepassen van deze technologie in onze branche. Momenteel wordt VR vooral ingezet als communicatiemiddel naar de klant, maar wij zien nog vele andere mogelijkheden voor de toepassing hiervan in de bouw. Zo zetten wij VR in als ondersteunend middel in het ontwerpproces en als aanvulling op andere middelen als tekening, impressie of maquette.

In deze huidige tijd zien wij Virtual Reality als een aanvulling. Wij zien hierin een wisselwerking tussen ontwerpproces en communicatiemiddel;

- Als communicatiemiddel geeft VR projectbetrokkenen al in een vroegtijdig stadium inzicht in het ontwerp. Hier komt ook direct de kracht van Virtual Reality om de hoek kijken; klanten en gebruikers van het toekomstige gebouw kunnen zonder dat ze bouwkundige tekeningen hoeven te lezen een ontwerp beoordelen. Door middel van interactieve sessies wordt de opdrachtgever door het model begeleid. Tijdens de sessies wordt er meegekeken en geschreven met de opdrachtgever om alle feedback vast te leggen. Door het realistische 3D beeld en het niet meer te hoeven lezen van bouwkundige tekening krijgt de feedback meer inhoud en waarde, die direct terug in het project wordt gestopt.

- Als ontwerpmiddel gebruiken wij VR om te beoordelen of het beeld overeenkomt met dat van de architect. Het ontwerp kan desgewenst worden aangepast op eigen ervaring in het model. Het VR-model kan daarnaast op diverse aspecten beoordeeld worden die op 2D tekeningen lastiger zijn zoals; functionaliteit, ruimtelijkheid, beleving/sfeer, licht (zowel functioneel als beleving), enz. Afhankelijk van het project en de (ontwerp)fase veranderd de focus per aspect in elke fase.

Virtual Reality ontwikkeld zich heel snel en kent vele (misschien zelfs ongekende) mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk de mogelijkheden van VR te blijven volgen en onderzoeken welke features in VR een toegevoegde waarde geven aan architectuur. Hierbij kijken we uiteraard ook naar de ervaring van de klant. Dit gaat verder dan enkel een mooier/realistischer model maken.

Enkele toekomst wensen of verwachtingen;

- Koppeling BIM aan VR met het 3D CAD model als basisbestand.

- Het in Virtual Reality instant kunnen aanpassen van het ontwerp: wanden, deuren enz. verplaatsen of het veranderen van materiaalkeuzes terwijl men zich in het VR-model bevindt.

- Gebruikerservaringen verbeteren op het gebied van realistischere materialen, interactieve objecten en het zien (en gebruiken) van handen binnen het VR-model.

- Gezamenlijk in een VR model rondlopen met meerdere personen, ieder vanaf zijn eigen werkplek/thuis/enz.

-  En nog veel meer!

Wilt u ook ervaren wat wij u middels Virtual Reality kunnen bieden? Neem dan contact op met onze VR-expert Jaco van Oord.

BIM

Olivier Architecten werkt al ruim een decennium met 3D tekensoftware en wij werken al onze projecten in 3D uit. De ontwikkeling van BIM sluit hier naadloos op aan. BIM is een waardevolle tool binnen het integrale ontwerpproces. BIM zetten wij vanaf het initiële ontwerp in om constructieve, installatietechnische en bouwkundige componenten op elkaar af te stemmen en te borgen dat een project binnen planning en kosten wordt gerealiseerd.
Om het BIM proces goed van start te laten gaan is het belangrijk dat de BIM-regisseur en de BIM-coördinatoren elkaar vanaf het begin van het project goed weten te vinden. Wij treden vaak op als BIM-manager en is daarmee eindverantwoordelijk voor het BIM en wij coördineren en bewaken dit middels het door ons opgestelde BIM-protocol.

In het model is continu de status van het project afleesbaar. Dit 3D BIM wordt tevens ingezet bij de gebruikersgroepen om inzicht te geven in het ontwerp. Door middel van een aantal BIM-sessie op ons kantoor (of op locatie) wordt op groot scherm, interdisciplinair in het BIM gewerkt, vindt onderlinge afstemming plaats en worden clashcontroles uitgevoerd tussen de aspectmodellen van leveranciers. Daarnaast wordt er voor detailafstemming van het BIM-model gebruik gemaakt van IFC-bestanden, waarmee we controleren dat de diverse bouwcomponenten van de disciplines tot een integraal ontwerp leiden. Een integrale oplossing, waarbij het BIM-model van enorme waarde is, leidt tot een zorgvuldige uitwerking.

Wij zijn ervan overtuigd dat als gevolg van het werken met een integraal BIM de foutmarge beperkte is. Hierdoor hoeven geen ad hoc beslissingen genomen worden waardoor zich tijdens de uitvoering geen substantiële coördinatieproblemen voordoen. Bijbehorende faalkosten worden aanzienlijk tot volledig gereduceerd. Voordeel voor de opdrachtgever.

Wij zetten onze modellen dusdanig op, dat deze (indien gewenst) vertaald kunnen worden naar een Beheer- & Onderhoudsmodel. In opdracht van o.a. het LUMC, Erasmus MC en Radboudumc hebben wij de inrichting van het ontwerpmodel in Revit cq. Archicad opgezet, dat nu gebruikt wordt als beheermodel. Op deze wijze ontstaat een integraal proces waarbij sterke samenhang ontstaat tussen planvorming, planuitwerking en beheer. Een samenhang die op verschillende niveaus – vanuit één model – zijn meerwaarde bewijst.