Groei en bloei
Geboorte-afdelingen LUMC

In opdracht van het LUMC i.c.m. Geboorte Huis Leiden is in het LUMC een drietal geboorte-vloervelden ontwikkeld. Twee vloeren voor het Geboortehuis en één voor de Neonatale IC-afdeling. Op deze afdelingen ontstaat nieuw leven in één van de 32 1-bedskamer en 21 IC-bedskamers. De afdelingen bestaan verder uit ondersteunende functies als een bevalbad, triagekamers en kantoorruimten. Doorzichten zorgen voor maximale daglichttoetreding op de vloer. Het thema van nieuw leven vloeit door op de gehele afdeling, met het thema ‘Groei en bloei’. Dit is doorgevoerd in de uitstraling van elke patiëntenkamer en in de ganggebieden, welke integraal is ontworpen.