Hoogwaardig en complex
GMP-2 laboratorium VUmc

Het project betreft de nieuwbouw van een laboratoriumfaciliteit onder GMP-condities, ingepast binnen de bestaande kelder van de labfaciliteit van het VUmc. Nieuwe constructieve elementen zijn zorgvuldig toegevoegd en de bestaande constructie is

 

versterkt ten behoeve van de zware belasting van de hotcells en overige apparaten. Het project kent een hoge mate van complexiteit door de strikte (GMP-)eisen waaraan voldaan moest worden in combinatie met de beperkte ruimte.

 

Complexiteit door beperkte ruimte en een doorfunctionerend B-laboratorium tijdens de bouw.