Op maat voor bewoners en locatie
Particuliere woningbouw

Elk private woningproject beschouwen wij als een unieke opgave. Vele factoren zijn van invloed bij de nieuwbouw, renovatie of gedeeltelijke verbouw. Met name onze kernwaarden vakmanschap en vindingrijkheid komen hier volledig tot uiting. Context is voor ons een belangrijk uitgangspunt voor de oriëntatie en uitwerking van de woning. Door een woning totaal in te bedden in zijn omgeving ontstaat een uniek project. Daarnaast zijn de projecten op hoog niveau gedetailleerd en kennen ze een heldere, overzichtelijke plattegrond.

 

6
7