Verbinding door vertaling van omgeving
MFA Vlechtwerk

Aan de historische lintbebouwing van Werkendam is een open en vriendelijk gebouw gerealiseerd, dat aansluit bij zijn omgeving. De gevel maakt de verschillende gebruikers zichtbaar: twee basisscholen, kinderdagverblijf, gymzaal en dorpshuis. Bij de positionering van de verschillende functies is veel rekening gehouden met mogelijkheden van flexibel gebruik, nu en in de toekomst. Een levendige binnenruimte verbindt deze functies en doorsnijdt het gebouw als de kreken van het Werkendamse landschap.

MFA Werkendam Vlechtwerk 1
MFA Werkendam Vlechtwerk 1a
MFA Werkendam Vlechtwerk 2

Het project voldoet aan hoge duurzaamheidseisen voor scholenbouw met een GPR-score van 8,0 en Frisse Scholen klasse B.

MFA Werkendam Vlechtwerk 5
MFA Werkendam Vlechtwerk 3
MFA Werkendam Vlechtwerk 4
MFA Werkendam Vlechtwerk 6

MFA Vlechtwerk is ontworpen i.s.m. Architectenbureau No Label.