Verbinding door vertaling van omgeving
MFA Vlechtwerk

Aan de historische lintbebouwing van Werkendam is een open en vriendelijk gebouw ontworpen, dat aansluit bij de omgeving. De gevel maakt de verschillende gebruikers zichtbaar: twee basisscholen, kinderdagverblijf, gymzaal en dorpshuis. Bij de positionering van de verschillende functies is veel rekening gehouden met mogelijkheden van flexibel gebruik, nu en in de toekomst. Deze functies worden gescheiden door een levendige binnenruimte, die het gebouw doorsnijdt als de kreken van het Werkendamse landschap.

3b
2b

Het project voldoet aan hoge duurzaamheidseisen voor scholenbouw met een GPR-score van 8,0 en Frisse Scholen klasse B.

1b
6b
4b

MFA Vlechtwerk is ontworpen i.s.m. Architectenbureau No Label.